سرور اختصاصی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۱۷


 • CPU : Intel® Core™ i7-4770
 • Ram : 32 GB DDR3 RAM
 • HDD : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
 • Bandwidth : 20 TB
 • Windows -Linux -Vmware
 • Setup fee 49 €

49

سفارش آنلاین


yaser


 • پردازشگر
 • حافظه
 • هارد دیسک
 • نوع هارد
 • پهنای باند
 • پورت
 • هزینه ماهیانه
yaserنرم افزار

Operating System Installation preinstalled preinstalled preinstalled Delivered in Rescue System
 Operating System
 • 32-Bit:
  Debian 6.0 min, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 6.0 min
 • 64-Bit:
  Debian 6.0 min/LAMP*, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 6.0 min
  Operating System Windows Server 2008 R2 Web Edition
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
Operating System via VNC openSuSE 11.4, Fedora 12, Fedora 13,
CentOS 6.0
 Administration
        (available for LAMP)
Webmin
 Administration (optional) Parallels® Plesk Panel 10
cPanel 11.30  
*Linux Ja Ja Ja Ja
*Apache Ja Ja Ja Ja
*MySQL Ja Ja Ja Ja
*PHP Ja Ja Ja Ja
Suitable for game-servers Ja Ja Ja Ja


آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
 

سرویس ها

Traffic Usage for free* for free* for free* for free*
Free internal traffic Ja Ja Ja Ja
Dedicated IPv4 address 1 1 1 1
IPv6 subnet (/64) Ja Ja Ja Ja
Additional routed IPv6 net (/64) Ja Ja Ja Ja
24 h Server monitoring with email notification Ja Ja Ja Ja
100 GB Backup Space Ja Ja Ja Ja
Full root access Ja Ja Ja Ja
24 h Reset service via Web interface Ja Ja Ja Ja
Rescue System Ja Ja Ja Ja
VNC-Installation Ja Ja Ja Ja
Image Installer Ja Ja Ja Ja
Traffic Statistics Ja Ja Ja Ja
Reverse DNS Administration Ja Ja Ja Ja
Domain Registration Robot Ja Ja Ja Ja
Wake On Lan Ja Ja Ja Ja


آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۷
 

ویژگی های اختیاری

100 MBit/s-bandwidth if 10.000 GB is exceeded / per TB 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 €
1 GBit-Port (15 TB inclusive traffic) 39 € 39 € 39 € 39 €
Remote Hands 21 € (1/4 h) 21 € (1/4 h) 21 € (1/4 h) 21 € (1/4 h)
Windows Server 2008 R2
Web Edition
15 € 15 € 15 € 15 €
Windows Server 2008 R2
Standard Edition
25 € 25 € 25 € 25 €
Parallels® Plesk Panel 10
Pack 30
Pack 100
Pack Unlimited

7,90 €
13,90 €
29,90 €

7,90 €
13,90 €
29,90 €

7,90 €
13,90 €
29,90 €

7,90 €
13,90 €
29,90 €
cPanel 11.30 29,90 € 29,90 € 29,90 € 29,90 €
Flexi Pack 15 € 15 € 15 € 15 €
KVM-over-IP Remote Management 19 €
Setup 149 €
19 €
Setup 149 €
19 €
Setup 149 €
19 €
Setup 149 €
2-Port Hardware-RAID Controller 13 € 13 € 13 € 13 €
4-Port Hardware-RAID Controller 15 € 15 € 15 € 15 €
High-availability
Option Pack
69 €
Setup 69 €
69 €
Setup 69 €
69 €
Setup 69 €
69 €
Setup 69 €
Additional single-IP 1 €/IP 1 €/IP 1 €/IP 1 €/IP
Additional IP - Allocation in accordance with RIPE guidelines, Flexi Pack required ( 15 € / month)
/29 (6 usable IPs)
/28 (14 usable IPs)
/27 (30 usable IPs)
/26 (62 usable IPs)
/25 (126 usable IPs)
/24 (254 usable IPs)
5,40 €
11,20 €
22,50 €
43,40 €
81,90 €
152,40 €
5,40 €
11,20 €
22,50 €
43,40 €
81,90 €
152,40 €
5,40 €
11,20 €
22,50 €
43,40 €
81,90 €
152,40 €
5,40 €
11,20 €
22,50 €
43,40 €
81,90 €
152,40 €
Failover IP 5 € 5 € 5 € 5 €
120 GB SSD Hard Drive 15 € 15 € 15 € 15 €
16 GB USB-Stick Setup 39 € Setup 39 € Setup 39 € Setup 39 €
64 GB USB-Stick Setup 139 € Setup 139 € Setup 139 € Setup 139 €
Extra Hardware Price on request Price on request Price on request Price on request


آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۹
 


Class آخرین به روز رسانی در جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۰۰